Search

الأنبا ثاؤفيلس 1

الأنبا ثاؤفيلس

 

كان يدعى أرميا نعيم من مواليد 1942م حصل على بكالريوس هندسة وحضر للدير فى 6/ 5/ 1975م Anba Thaofilosوترهب فى 5/ 10 /1975م بإسم الراهب أغناطيوس ورسم قساً فى 3/ 1/ 1978م ثم قمصاً فى 5/ 10/ 1980م أنتدب للخدمة بفرنسا ثم سيم أسقفاً فى 14/6/1992م لإيبارشية البحر الأحمر